Poziv izlagačima za sudjelovanje na  «ŽETVENOM SAJMU 2016.»

Županja - Žetveni sajam«ŽETVENI SAJAM 2016.» održati će se 2. srpnja 2016. godine (subota) u Županji u vremenu od 09.00 do 18.00 sati u okviru manifestacije „Kruh naš svagdašnji-žetva i vršidba u prošlosti“.

Svi zainteresirani izlagači svoju prijavu mogu izvršiti na priloženom obrascu prijavnice. Prijave se zaprimaju do popunjenja raspoloživih izlagačkih mjesta, a najkasnije do 27. lipnja 2016.

Svoju prijavu za sudjelovanje možete poslati:
– poštom na adresu: Turistička zajednica grada Županje, Veliki kraj 66, 32270 Županja ili
– na e-mail: tz-zupanja@vk.t-com.hr ili
– na fax. 032 832 711.

Prijava je važeća po uplati kotizacije, koja iznosi 100,00 kn po izlagaču.
Kotizaciju je potrebno uplatiti najkasnije do 27. lipnja 2016. na slijedeći način:
Primatelj: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŽUPANJE
IBAN: HR3024850031100288984, Model plaćanja: 02 te upišite OIB
Svrha uplate: kotizacija za sudjelovanje na „Žetvenom sajmu 2016.“
Potvrdu o uplati dostaviti na e-mail: tz-zupanja@vk.t-com.hr ili fax. 032 832 711.

Molimo izlagače da pročitaju Opće uvjete za izlaganje, te da vode računa o obvezi ishodovanja potrebnih dozvola/rješenja sukladno pojedinoj djelatnosti, zbog provođenja relevantnih propisa o sigurnosti hrane, kao i poštivanja svih drugih zakonskih odredbi vezanih uz djelatnost.

Žetveni sajam 2016.

Poziv za izlaganje – Žetveni sajam 2016.

Prijavni obrazac za ŽETVENI SAJAM 2016.

Opći uvjeti izlaganja_Žetveni sajam 2016.

 

Dio radnika prikazuje stavljanje žita u vršilicu, a dio pregledava vreće u koje se pohranjuje žito

Sudionici prikaza žetve u prošlosti obučeni u narodne nošnje koje su se nosile isključivo za tu prigodu