Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u manifestaciji „Županjsko ljeto“ 2023. godine

Turistička zajednica Grada Županje objavila je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u manifestaciji „Županjsko ljeto“ 2023. godine .

Javni poziv otvoren 15. svibnja do 29. svibnja 2023. godine.
Prijave se podnose elektroničkim putem SOM Natječaj aplikacije.

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA : https://som-natjecaj.eu/authentication/login

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA APLIKACIJE: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Upute za korisnike aplikacije objavljene su zajedno sa prilozima Javnog poziva.