Telefon: +385 32 832 711 - E-mail: tz-zupanja@vk.t-com.hr

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica grada Županje i ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici grada Županje putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev se može dostaviti:

  • pisanim putem na adresu: Turistička zajednica grada Županje, Službenik za informiranje, Veliki kraj 66, 32270 Županja
  • telefaksom na broj: 032 832 711
  • elektroničkom poštom na adresu: tz-zupanja@vk.t-com.hr
  • osobno u Ured Turističke zajednica grada Županje, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Obrasce možete preuzeti ovdje:

Zahtjev pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka-o-imenovanju-službenika-za-informiranje

Godišnja izvješća ZPPI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu


POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

PRAVNI OKVIRPropisi iz turizmaOstali propisi

Back to Top