POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP POVRŠINA NA MANIFESTACIJI “ADVENT U ŽUPANJI 2018.”

POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA

ZA ZAKUPU POVRŠINA NA MANIFESTACIJI

„ADVENT U ŽUPANJI 2018“

OPĆE ODREDBE

Advent u Županji održat će se od 20. –  30. prosinca 2018. godine na Trgu kralja Tomislava. Organizator manifestacije je Turistička zajednica grada Županje, a nositelj manifestacije je Grad Županja.

Organizator manifestacije obvezuje se osigurati prigodan kulturno – zabavni program za vrijeme održavanja manifestacije. Program će se svakodnevno održavati u periodu od 16:00 – 23:00 sata na glavnoj pozornici i pojedinim sadržajima postavljenim na Trgu kralja Tomislava. U navedenom vremenskom periodu upriličit će se i programi u prijepodnevnim satima ( od 10:00 – 16:00 sati, tri dana).

Program je razrađen prema ciljanim skupinama posjetitelja:

 • Obiteljski program – predstave, čitanje Božićnih bajki i priča, dječji koncerti
 • Program za organizirane grupe djece – radionice slikarstva, izrada ukrasa, slikanja, pisanja priča, posjeti Djeda Mraza i sl.
 • Animacija i igre za djecu: grudanje i sanjkanje ovisno o mogućnostima
 • Nastupi raznih zborova
 • Akustični koncerti
 • Klasični koncerti svih vrsta
 • Tamburaški sastavi
 • Nastupi folklora
 • Drugi scenski programi na pozornici
 • Štandovi sa rukotvorinama, suvenirima, starim zanatima i prigodnim poklonima

PREDMET ZAKUPA:

Organizator u zakup daje 3 kućice i najam prostora za još dvije kućice maximalnih dimenzija 3x3m u periodu od 20.12. – 30.12.2018. godine i to za obavljanje ugostiteljskih usluga.

Organizator zadržava pravo izmjene broja, vrste i pozicije kućica ovisno o interesu zakupaca.

Organizator i nositelj manifestacije uz kućice osigurava:

 • Pomoć u montaži i demontaži objekta
 • Besplatni priključak za struju i besplatno korištenje struje
 • Prigodnu lokaciju za odlaganje i odvoz otpada
 • Zajedničku dekoraciju vanjskih prostora kućica prema vizualnim standardima adventa

DUŽNOSTI UGOSTITELJA:

 • Osigurati osoblje za rad
 • Pridržavati se radnog vremena Adventa
 • Zakupnik je dužan prilagoditi ponudu hrane zahtjevima Organizatora
 • Imati dostupnu zalihu robe za vrijeme trajanja Adventa, izbjeći izostanak ponuđenih artikala
 • Ponuda u kućici mora biti istovjetna predloženoj ponudi/ugovorena ugovorom
 • Osigurati unutarnje osvjetljenje i prigodno uređenje u kućici
 • Omogućiti postavljanje promotivnih materijala sponzora Adventa u prostor kućice
 • Uredno poslovanje i pridržavanje propisa i Zakona RH
 • Osigurati 10 kupona po danu za konzumaciju jednog pića ili hrane za sudionike programa i volontere
 • Poštovati odredbe organizatora o prezentaciji i promociji, o uređenju i dekoraciji kućice i okolnog prostora

Navedene dužnosti bit će potvđene Ugovorom o zakupu navedenih lokacija, a prije potpisanog ugovora detaljno će se ugovoriti i sve eventualne obveze promocije i prezentacije pojedinih proizvoda prema sponzoru.

POSTUPAK IZBORA UGOSTITELJA I TRGOVACA:

Prijava se obavlja tako da se popuni propisani obrazac za iskaz interesa koji je objavljen na sljedećem linku: ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJI ADVENT U ŽUPANJI 2018

Popunjeni obrazac šalje se e-poštom na adresu tz-zupanja@vk.t-com.hr uz naslov maila.

„ PRIJAVA NA ADVENT U ŽUPANJI“. Obrazac nije potrebno potpisati i ovjeriti. Rok za slanje obrasca je do 01.12.2018. Svaki prijavitelj ima pravo odabrati jednu ili više ugostiteljskih kućica za ponudu svojih usluga. Cijena najma pojedine lokacije odredit će se licitacijom, a minimalni dnevni iznosi za 11 dana najma su:

 • Minimalna cijena dnevnog najma ugostiteljske kućice (3×3) iznosi 200,00 kn /dan odnosno 2.200,00 kn ukupno.
 • Minimalna cijena dnevnog najma prostora predviđenog za kućice ( 3x3m) iznosi 50, 00 kn/dan odnosno 550,00kn.

Nije moguće izvršiti zakup prostora samo za pojedini period manifestacije. Zakup je moguć samo u slučaju najma svih 11 dana manifestacije i u punom radnom vremenu manifestacije. Neovisno o vremenskim uvjetima i održavanju programa najam se plaća u punom iznosu za svih 11 dana manifestacije. Zakupcima će se posebno ponuditi i mogućnost sudjelovanja u manifestaciji proslave Nove godine pod novim uvjetima.

Poziv za iskaz interesa otvoren je do 01.12.2018.

KRITERIJ IZBORA UGOSTITELJA I TRGOVACA:

Za izbor ugostitelja i trgovaca presudit će kvaliteta ponuđenih usluga i proizvoda, inovativnost u ponudi te ponuđena cijena zakupa. Organizator Adventa potiče raznolikost ponude kako bi svaki ugostitelj imao jednake šanse za ostvarenjem dobiti. Organizator će stoga voditi računa o relativnoj ekskluzivnosti ponude pri izboru kako bi se izbjeglo da svi ponuđači nude isto. Posebno će se vrednovati ponuda osmišljena samo za Advent s naglaskom na tradicionalnim božićnim jelima i pićima te suvenirima i ukrasima ( posebice tradicionalnim hrvatskim jelima, pićima i suvenirima).

Kvalitetno popunjen obrazac prijave također će se vrednovati kao i priprema za iskaz interesa ( detaljno osmišljen cjenik, detaljno opisana ponuda i njena posebnost, opisana promocija kućice i opisana dekoracija kućice i sl.)

Kvaliteta ponude mjerit će se prema sljedećim kriterijima:

 • Inovativnost ponude, raznolikost ponude i njena kvaliteta
 • Postojanje tradicionalne ili lokalne usluge/proizvoda
 • Visini predložene cijene usluge ili proizvoda
 • Ideje za prezentaciju usluge ili proizvoda
 • Plan promocije ponude vlastite kućice
 • Ideje za unutarnju dekoraciju kućice i prezentaciju vlastitog brenda/imena
 • Iskustvo ponuditelja za ostvarenje predložene ponude
 • Dodatna vrijednost koju zakupac nudi Adventu ( postavljanje vlastitih grijalica oko kućica, dodatne opreme i vođenje vlastite promocije i sl.

Prednost  pri izboru uz navedene kriterije imat će i  ugostitelji koji su prošle godine sudjelovali na Adventu u Županji.

FINANCIJSKE I PRAVNE ODREDBE:

Na iskaz interesa se mogu javiti pravne osobe registrirane na području  Republike Hrvatske; poduzeća, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, zadruge i udruge te drugi pravni subjekti koji mogu ponuditi usluge i/ili proizvode od interesa za održavanje Adventa.

Po završetku roka za prijavu iskaza interesa, potpisat će se ugovor između ponuđača i organizatora u kojem će biti definirane lokacija, iznos dnevnog najma, način plaćanja i obveze organizatora i ponuđača. Plaćanje zakupa kućice najma prostora vršit će se u dvije rate i to, prva rata u trenutku potpisivanja ugovora, a druga na kraju izvršenja obveza.

U slučaju nepoštivanja radnog vremena Adventa, ugostitelji i trgovci dužni su platiti penale u duplom iznosu od ponuđenog dnevnog najma. Nepoštivanje radnog vremena utvrđivat će voditelj lokacije, angažiran od strane organizatora te odmah po utvrđenoj nepravilnosti obavijestiti zakupca o istoj. Nepoštivanje radnog vremena znači da po samom početku radnog vremena kućica nije spremna operativno funkcionirati ili da je prije završetka radnog vremena zatvorena.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Sva pitanja potrebno je uputiti na email adresu tz-zupanja@vk.t-com.hr.

Odabrani zakupci će nakon potpisa ugovora biti pozvani na zajednički sastanak s ciljem razmjene svih informacija i finalnih dogovora.

Organizator ovisno o interesu zadržava pravo korekcija broja kućica, vrsta i pozicije kućica, a prema dogovoru sa ponuditeljima ovog iskaza interesa.