ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA MANIFESTACIJE “ŽUPANJSKO LJETO” 2022. godine

            REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

        GRAD ŽUPANJA

    GRADONAČELNIK

KLASA: 402-08/22-01/03

URBROJ: 2196-5-02-22-71

Županja, 9. lipnja 2022. godine

              Temeljem članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15.), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Županja (Službeni vjesnik Grada Županja br. 6/15.) te članka 55. i ovlaštenja iz članka 59. Statuta Grada Županja (Službeni vjesnik Grada Zupanja br. 2/21.), Gradonačelnik, na prijedlog Komisije iz područja kulture Grada Županje, donosi

ODLUKU

O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA

 UDRUGA, INSTITUCIJA I FIZIČKIH OSOBA

POVODOM MANIFESTACIJE „ŽUPANJSKO LJETO“

ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se projekti udruga, institucija i fizičkih osoba koje su se javile na Javni poziv za prijavu projekata udruga, institucija i fizičkih osoba za sudjelovanje u manifestaciji za 2022. godinu, objavljen 09. svibnja 2022. godine.

Članak 2.

                      U 2022. godini će se, u okviru Javnog poziva, iz proračuna Turističke zajednice grada Županje financirati slijedeći projekti udruga. Institucija i fizičkih osoba ciljem sudjelovanja u manifestaciji „Županjsko ljeto“: 

Rbr. Prijavitelj projekta Naziv projekta Odobreni iznos
1. Zavičajni muzej Stjepan Gruber Županja Vino, gitare i slikanje“ 3.000,00
2. NK „Graničar“ Ljetna sportska igraonica 5.000,00
3. Gradska knjižnica Županja Putopisno predavanje o Iranu 800,00
4. Društvo za pomoć osobama s invaliditetom, „Golubovi“ Županja Terapija bojom 1.180,00
5. Kazalište Županja Županjsko kazališno ljeto – komedije 14.000,00
6. Udruga Urban fest Ljeto na Polojima (koncerti i sportske radionice) 30.000,00
7. Art klub Vinkovci I. 5. Memorijal Stanislava Oršolića 8.000,00
8. Art klub Vinkovci II. Večer starogradske pjesme 8.000,00
9. Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja Pokazna vježba sigurnost na vodi – prevencija utapanja i radionica kodeks sigurnosti 2.200,00
10. Anica Ivić Promocija knjige „Poleti pjesmo“ 3.250,00
11. Hrvatsko planinarsko društvo Tikvica Putevima Starih Graničara 2.500,00
12. River Jazz Fest Udruga – Dane Peršić 40. Obljetnica proslave Svjetskog dana glazbe 2.000,00
13. River Jazz Fest Udruga – Dane Peršić Kultura pod zvijezdama 18.000,00
14. Udruga matice umirovljenika Prezentacija aktivnosti rada udruge 4.000,00
15. Gradsko amatersko kazalište  Županja Predstava za odrasle: „Općinski načelnik“ 6.000,00

Članak 3.

                  Novčana sredstva iz članka 2. ove Odluke isplatiti će se korisniku isključivo pod uvjetom, ako tijekom godine ne dođe do rebalansa Proračuna kojim bi se zbog izostanka prihoda Turističke zajednice grada Županje smanjila prihodna sredstva Proračuna za Program manifestacije „Županjsko ljeto“. 

                   U slučaju smanjenja proračunskih sredstava za Program manifestacije „Županjsko ljeto“., u istom postotku smanjiti će se i isplata odobrenih novčanih sredstava korisniku projekta.

Članak 4.

                  Sve udruge, institucije  i fizičke osobe koje su se javile na Javni poziv za prijavu projekata udruga, institucija  i fizičkih osoba za sudjelovanje u manifestaciji za 2022. godinu, objavljen 09. svibnja 2022. godine su im za projekt odobrena sredstva, obvezna su potpisati ugovor s Turističkom zajednicom grada Županje u svrhu realizacije istih. 

Članak 5.

                  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Županja.

                                              GRADONAČELNIK                       

                                                                                   Damir Juzbašić, dipl.iur.     

DOSTAVITI:

  1. Svima zainteresiranima – putem web stranice
  2. Pismohrana – ovdje