JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za ugostiteljstvo za vrijeme „Županjske zimske bajke“ 2022. godine

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 1, podtočke 1.4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 59/19 i 42/20),članka 40. Statuta Turističke zajednice Grada Županje, direktor Turističke zajednice Grada Županje objavljuje 

Turistička zajednica Grada Županje (u daljnjem tekstu TZG Županje) u suradnji s udrugom Urban fest iz Županje poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup sajamskih kućica za pružanje ugostiteljskih djelatnosti tijekom manifestacije „Županjska zimska bajka“ 2022. godine.

Manifestacija će se održati u razdoblju od 16.12.2022. do 31.12.2022. godine na lokaciji Trg kralja Tomislava u Županji.

Radno vrijeme: svaki dan 19,00 do 22,00.

Zakupnik sajamske kućice mora raditi u navedeno radno vrijeme, osim ukoliko TZG Županje donese drugačiju odluku (ovisno o vremenskim uvjetima ili drugim opravdanim razlozima). Svako nepoštivanje radnog vremena i zatvaranje sajamske kućice unutar propisanog radnog vremena, daje TZG Županja pravo na jednostrani raskid Ugovora o zakupu, uz zadržavanje uplaćenog iznosa zakupnine.


TZG Županje daje u zakup 6 sajamskih drvenih kućica kao prigodno prodajno mjesto za djelatnost ugostiteljstva.

Cijena zakupa sajamskih kućica za razdoblje održavanja manifestacije iznosi:

1.500,00 kuna/ 199,08 EUR   (fiksni tečaj konverzije 7, 53450)

Kućica ima provedenu elektro instalaciju koja uključuje:  razvodni ormar, prekidač za rasvjetu, pripremu za svjetlo te utičnice. Cijena uključuje i montažu te demontažu kućica. Priključak električne energije osigurava Grad Županja, koja ujedno snosi i trošak potrošene električne energije. Zakupnik smije koristiti maksimalno 8 kW struje.

Neposredno ispred sajamske kućice za ugostiteljstvo zakupnik može postaviti barske stolove i stolice. 

Pravo sudjelovanja u manifestaciji “Županjska zimska bajka” 2022. godine imaju pravne i fizičke osobe s registriranom ugostiteljskom djelatnošću.

Ponuditelj ne smije imati dugovanja prema Gradu Županji i Turističkoj zajednici Grada Županje po bilo kojoj osnovi.

 Ponuda treba sadržavati:

  1. potpisanu prijavni obrazac (prilog I.)

TZG Županja samostalno provjerava stanje duga kod Grada Županje.


Za ponuditelje čija je ponuda prihvaćena iznos zakupnine ponuditelj je dužan uplatiti najkasnije prilikom sklapanja Ugovora o zakupu.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je sadržaj ponude koja mora biti sadržajno vezana uz Božićno-novogodišnje blagdane te dosadašnja sudjelovanja na manifestaciji i to:

  1. prigodni i raznovrsni meni/jelovnik (detaljan popis jela, pića, napitaka i 
    deserta i ostalih jela)
  2. sudjelovanje na manifestacijama u organizaciji TZG Županje
  3. sudjelovanje na ranijim izdanjima adventskih programa u gradu Županji

TZG Županja će sa svakim odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu sajamske kućice.

Izabrani ponuditelji su dužni svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima RH. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika sajamske kućice TZG Županja ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Odabrani ponuditelji dužni su na pročelje sajamske kućice vidno istaknuti naziv tvrtke/obrta/udruge/OPG-a i dr. pod kojim posluju, te o svom trošku prigodno ukrasiti sajamske kućice blagdanskim ukrasima tijekom trajanja manifestacije.

 Nepridržavanje uvjeta i sadržaja prihvaćene ponude razlog je za jednostrani raskid ugovora od strane TZG Županja.

Ponuditelji su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu TZG Županja: Turistička zajednica Grada Županje, Veliki kraj 66, Županja najkasnije do 2. prosinca 2022. godine do 15,00 sati neovisno o načinu dostave.
Na omotnici treba naznačiti adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŽUPANJA, Veliki kraj 66, Županja uz naznaku «Ponuda za javni poziv ŽUPANJSKA ZIMSKA BAJKA 2022.» 

Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima neće se razmatrati.

Lista s odabranih ponuditelja objavit će se na web stranici Turističke zajednice Grada Županja do 06.12.2022. godine, zajedno s Odlukom o odabiru ponuditelja.

Raspored kućica utvrdit će se izvlačenjem broja kućice odabranog ponuditelja.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon objave liste odabranih ponuditelja na web stranici Turističke zajednice Grada Županje, TZG Županje može ponuditi sklapanje ugovora o zakupu sajamske kućice drugom ponuditelju bez javnog poziva.

TZG Županje ima pravo ponuditi sajamsku kućicu drugom ponuditelju bez javnog poziva ukoliko Ugovor o zakupu bude raskinut iz bilo kojeg razloga navedenog u ovome Pozivu.

U slučaju da jedna ili više sajamskih kućica, nakon provedenog javnog poziva ostane slobodna, TZG Županje zadržava pravo neposredne dodjele iste po pozivu ili zahtjevu uz ispunjenje gore propisanih uvjeta.


Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na sajamskoj kućici te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Zakupodavca.

Zakupnik je dužan svakodnevno održavati čistoću sajamske kućice i okolni prostor.

Nije dozvoljeno davanje sajamske kućice u podzakup ili na korištenje trećim osobama.

                                                                                                    DIREKTOR

                                                                       TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJE

                                                                                               Kruno Šarić, prof.

URBROJ: 377/2022

Županja, 25. studenog 2022. godine