JAVNI POZIV za prijavu prodaje gastro ponude (hrane i/ili pića) na javnoj površini povodom održavanja koncerta

TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA ŽUPANJE

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 1, podtočke 1.4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 59/19 i 42/20),članka 40. Statuta Turističke zajednice Grada Županje, direktor Turističke zajednice Grada Županje u svrhu obilježavanja crkvenog goda župe Sv. Nikole Tavelića, objavljuje
JAVNI POZIV
za prijavu prodaje gastro ponude (hrane i/ili pića)
na javnoj površini

Turistička zajednica Grada Županje i Grad Županja organizatori su koncerta povodom obilježavanja crkvenog goda u župi Sv. Nikole Tavelića u Županji. Koncert će se održati 12. studenog 2022. godine na parkiralištu trgovačkog centra Županja, Vinkovačka ul. 2b Županja.
U okviru proslave crkvenog goda Sv. Nikole Tavelića potrebno je u subotu, 12. studenog 2022. godine osigurati ugostiteljsku ponudu jela i pića te prigodnu prodaju na montažnim štandovima.
Ugostitelji ne plaćaju korištenje javne površine.
Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju:
• pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka
• pri odabiru daje se prednost pravnim i fizičkim osobama s područja grada Županje
• pravne i fizičke osobe koje nemaju dospjelog nepodmirenog duga prema gradu Županja, gradskim tvrtkama te Turističkoj zajednici grada Županje
• ukoliko je potrebno izlagač je dužan osigurati sanitarnu suglasnost te je odgovoran za sigurnost lokacije i sigurnost rada na istoj,
• prilikom korištenja navedene površine dužan je u svemu poštivati odredbe propisa koji uređuju komunalni red na području grada Županje,

• svi korisnici dužni su se pridržavati epidemioloških mjera, općih i posebnih preporuka donesenih od strane Stožera civilne zaštite Grada Županje, RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje širenja virusa SARS-COV-2 (zarazna bolest COVID-19).

Pisane ponude moraju sadržavati:

 • naziv tvrtke, obrta ili fizičke osobe s OIB-om,
 • kontakt podatke: adresa, e-mail, br. telefona i/ili mobitela,
 • navesti koliko će se površine ukupno koristiti za vrijeme trajanja koncerta.
  Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude.
  Rezultati natječaja objavljuju se na WEB stranici Turističke zajednice grada Županje.
  Odluka će se dostaviti odabranim ponuditeljima elektroničkom poštom u najkraćem mogućem roku, od dana otvaranja ponuda odnosno završetka natječaja, u kojem će se pozvati odabrane ponuditelje – na sklapanje ugovora s Turističkom zajednicom grada Županja.
  Turistička zajednica grada Županje kao organizator zadržava pravo poništiti dio natječaja ili cijeli natječaj ili ne odabrati ponudu bez odgovornosti prema sudionicima i bez posebnog obrazloženja odluke.
  Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici organizatoru, na adresu:
  Turistička zajednica grada Županja, Veliki kraj 66, 32270 Županja, preporučenom pošiljkom s povratnicom, s naznakom „NE OTVARAJ“ ili osobno, zaključno s danom 4. studenog 2022. godine do 11,00 sati.

Odabir, objava rezultata natječaja i ugovaranje
Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za davanje na korištenje javnih površina dana 4. studenog u 11,00 sati.
Ovaj poziv objavit će se putem oglasne ploče Turističke zajednice grada Županje, te službene internetske stranice Turističke zajednice grada Županje

DIREKTORTURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA ŽUPANJE
Kruno Šarić, prof.

URBROJ: 361/2022
Županja, 28. listopada 2022. godine