Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u manifestaciji „Županjsko ljeto“ 2022. godine

Županja, 9. svibnja 2022. godine

URBROJ: 256/2022

Sukladno članku 40. Statuta Turističke zajednice grada Županje direktor Turističke zajednice raspisuje:

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u manifestaciji

„Županjsko ljeto“ 2022. godine

Uvod

„Županjsko ljeto“ je manifestacija koja je objedinjava kulturnu materijalnu baštinu, kulturnu nematerijalnu baštinu, glazbu, proizvodnju lokalnog stanovništva, udruge, građane kao pojedince, gradska poduzeća i ustanove, doprinosi razvoju turizma grada Županje kroz atraktivnu turističku priču u organizaciji Turističke zajednice grada Županje.

„Županjsko ljeto“ je manifestacija grada Županje, kojoj je cilj proširiti turističku ponudu, a ujedno promicati gospodarstvo s posebnim naglaskom za proizvodnju autohtonih proizvoda.

„Županjsko ljeto“ je manifestacija koja će objediniti brojne sadržaje kao što su glazbeni događaji (koncerti i folklorni program) koji će biti popraćeni gastronomskom ponudom lokalnih ugostitelja.

„Županjsko ljeto“ će se u 2022. godini održavati tijekom mjeseca lipnja, srpnja i kolovoza.

    3. Predmet Poziva

Predmet ovog poziva je odabir  udruga iz područja kulture i sporta, obrtnika te drugih pravnih  i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost s  područja Republike Hrvatske, a  žele upriličiti  izvedbu svoga programa i/ili nastupa u sklopu manifestacije „Županjsko ljeto“

Ukupna planirana vrijednost poziva je: 80.000,00 kn (osamdeset tisuća kuna)

Prihvatljivi troškovi su samo stvarni troškovi koje prijavitelj ima radi održavanja ponuđenog nastupa/programa.

Turistička zajednica grada Županje nije dužna dodijeliti financijska sredstva udrugama koje su participirale na druge javne pozive Grada Županje i odobrena su im financijska sredstva. Također, ne financiraju se svi programi, neovisno jesu li već udruge dobile sredstva od Grada Županje ili ne, već se financiraju stvarni troškovi koje udruga ima radi izvođenja programa.

4.         Prijavitelji

Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske koje žele sudjelovati u manifestaciji „Županjsko ljeto“  u periodu od 21. lipnja 2022. do 5. kolovoza 2022. godine.

5.         Obveze izlagača su:

1.         Ponuditi nastup koji planira predstaviti s kratkim opisom

2.         Termin izvođenja nastupa

3.         Trajanje nastupa

4.         Opis stvarnih troškova nastupa

6.         Obveze organizatora

1.         Osigurati javnu površinu

2.         Doprema i otprema štandova

3.         Pristup el. energiji.

7.         Način i rok prijave

Prijavni obrazac dostavlja se osobno ili poštom na adresu Turistička zajednica grada Županje, Veliki kraj 66, 32270 Županja s naznakom PONUDA ZA JAVNI POZIV „ŽUPANJSKO LJETO“ – NE OTVARAJ, zaključno s danom 27. svibnja 2022. godine do 10:00 sati.

Prijava mora sadržavati:

•          Prijavni obrazac,

Izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu provođenja manifestacije „Županjsko ljeto“

Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune prijave.

Ovaj Javni poziv objavljen je na službenoj stranici organizatora.

Prijave će se obrađivati redoslijedom kojim se zaprime u Turističkoj zajednici grada Županje.

Odluku o odabiru sudionika manifestacije donosi Komisija iz područja kulture grada Županje, o čemu će sudionici biti pravodobno obaviješteni te će s odabranim biti sklopljen Sporazum o sudjelovanju na manifestaciji „Županjsko ljeto“.

Organizator zadržava pravo tražiti dodatnu dokumentaciju.

Obrazac prijave i Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu provođenja manifestacije „Županjsko ljeto“ nalaze se u privitku ovog Javnog poziva.

8. Kontakt

Marica Miličić, administrativni referent – Turistička zajednica grada Županja, Veliki kraj 66, Županja, tel: 032 830 299, e-mail: tz-zupanja@vk.t-com.hr

TURISTIČKA ZAJDNICA GRADA ŽUPANJE

                                                                                                DIREKTOR  

Kruno Šarić, dipl. prof.