Javni natječaj za prijem u radni odnos

 JAVNI  NATJEČAJ

  za prijem u radni odnos na radno mjesto

- stručnjak za razvoj turizma  - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci

  Posebni uvjeti:
  • Završena viša ili visoka škola,
  • poznavanje rada na osobnom računalu,
  • znanje jednog stranog jezika,
  • vozačka dozvola B kategorije.
Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete: -     punoljetnost, -     hrvatsko državljanstvo, -     zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.   Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola. Uz potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su obvezni dostaviti:
  1. Životopis,
  2. Dokaz o stručnoj spremi,
  3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice).
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te se ta prijava neće razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Javni natječaj biti će objavljen na oglasnoj ploči Grada Županje, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici Turističke zajednice Grada Županje. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave obavijesti o javnom natječaju isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŽUPANJE, VELIKI KRAJ 66, 32270 ŽUPANJA s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za prijem u radni odnos“. U slučaju prijave većeg broja kandidata Turistička zajednica Grada Županje zadržava pravo provesti testiranje kandidata.  

                                                                                                              direktor Ureda

                                                                                         Turističke zajednice grada Županje

                                                                                                        Mirko Bačić, dipl.oec.

Javni natječaj